0 Iepirkuma grozs 0.00€
 • Jūsu iepirkumu grozs ir tukšs!

 • Garantija

   Neatbilstošas preces prasījuma pieteikšanas termiņi.

  Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojuma neatbilstību divu gadu laikā no dienas, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci/lietu, vai arī, ja precei dota garantija – visā garantijā norādītajā termiņā. Garantijas termiņš nedrīkstētu būt īsāks par diviem gadiem (izņemot, ja īsākā termiņā tiek solīti citi patērētājam būtiski labumi vai kādai detaļai parasti raksturīga ātrāka nolietošanās). Garantija nevar saīsināt likumīgo prasījuma pieteikšanas termiņu.

  Iekārtas nodošana remontam.

  Iekārtu remontam var nodot attiecīgā zīmola servisa centrā. Iesākam doties uz servisu (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu).

  Garantijas remonta ateikuma iemesli.

  Bezmaksas garantijas remonts netiek nodrošināts, ja iekārtas bojājums radies ražotāju noteikumiem neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā, piemēram, mehāniski bojājumi, mitruma ietekme, ražotāju neapstiprinātu programmnodrošinājuma instalēšana un citu defektu novēršana, kas neietilpst ražotāja garantijas remonta ietvaros un ir radusies lietotāja vainas dēļ.

  Garantijas noteikumi.

  Visām koveikals.lv interneta veikalā pirktajām precēm ir ražotāja garantija.

  Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs. Informāciju par ražotāja garantijas termiņu Jūsu izvēlētajai precei meklējiet preces aprakstā vai jautājiet koveikals.lv darbiniekiem.

  Likumiskās garantijas ietvaros, patērētājs ir tiesīgs 24 mēnešu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai tam paredzētājam mērķim.

  Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināta tikai ražotāja noteiktā garantija.

  Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Jūs variet uzrādīt: - pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme)

  Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet klients atsakās no maksas remonta, tad klientam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un klients saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja klients piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz.

  Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (aksesuāriem)!

  Iekārtu akumulātori, strāvas (barošanas) adapteri, dzesēšanas sistēmas, kā arī komplektā pievienotie aksesuāri - tālvadības pultis, elektriskās strāvas vadi, uzlādes iekārtas, gultņi utt. Kuriem rodās dabisks nolietojums ekspluatācijas laikā, ir ierobežota garantija 6 mēneši vai garantiju, kas ir notikusi pa konkrētiem ekspluatācijas​ cikliem.

  Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā šādos gadījumos.

  Bojājumiem, kas radušies pircēja, lietotāja vainas dēļ (piemēram - saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju);

  Precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;

  Prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts lietošanas instrukcijā;

  Bojājums radies no barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi);

  Izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;

  Dabiska elementu nolietojuma gadījumos;

  Izmantots nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs preces bojājumus;

  Izmantots ražošanas vai profesionāliem mērķiem (ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);

  Garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas transportēšanas rezultātā.

  Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (aksesuāriem)!

  Iekārtu akumulātori, strāvas (barošanas) adapteri, dzesēšanas sistēmas, kā arī komplektā pievienotie aksesuāri - tālvadības pultis, elektriskās strāvas vadi, gultņi, uzlādes iekārtas, utt. Kuriem rodās dabisks nolietojums ekspluatācijas laikā, ir ierobežota garantija 6 mēneši vai garantiju kas ir notikusi pa konkrētiem ekspluatācijas​ cikliem.

  Lai uzzinātu vairāk informācijas par garantijas nosacījumiem un termiņiem, zvaniet vai sūtiet e-pastu.

  Mob.tālr.: +371 25126487, e-pasts: administracija@kosters.lv

   

  Pieteikties jaunumiem