0 Iepirkuma grozs 0.00€
 • Jūsu iepirkumu grozs ir tukšs!

 • Privātuma politika

  Vispārīgie jautājumi

  Pārzinis SIA Kosters (turpmāk – Kosters) apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr. 2016/679 (trupmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošās normatīvo aktu prasības.

  Pārziņa kontaktinformācija: Rīga, Šmerļa iela 3, LV-1006, Latvija. E-pasts: administracija@kosters.lv, telefons: +371 25126487

  Šī privātuma politika izskaidro kā Kosters definē personas datu apstrādes un vākšanas mērķus un kārtību, savākto personas datu apjomu un izmantošanu.


  Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

  Kosters personas datu apstrādes mērķi ir saistīti ar uzņēmuma darbības nodrošināšanu. Kosters apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

  • Līguma sagatavošana, noslēgšana un administrēšana
  • Personāla atlase un vadība
  • Lai novērtētu klienta spēju pildīt līgumsaistības
  • Efektīva uzņēmuma pārvaldības procesa nodrošināšana
  • Efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., klienta maksājumu un parādu administrēšanai
  • Biznesa plānošana, analītika, statistisko datu apstrādei un tirgus analīzes veikšanai

  Kosters apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

  • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
  • Leģitīmās intereses nodrošināšana
  • Līguma noslēgšana vai izpilde
  • Datu subjekta piekrišana


  Personas datu glabāšanas ilgums

  Kosters glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Kosters var realizēt savas leģitīmās intereses
  • kamēr Kosters pastāv juridisks pienākums datus glabāt
  • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.


  Sīkdatnes

  Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt lietotāja datoru.


  Kosters sīkdatņu izmantošanas mērķi

  Kosters izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

  • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai
  • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai
  • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku
  • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti

  Serveris, kurā izvietota Kosters mājas lapa reģistrē apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (atvērtās tīmekļa adreses, izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Kosters leģitīmā interese.


  Trešo personu sīkdatnes

  Kosters mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, google analytics.

  Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies ES-ASV Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kas paredzētas privātuma nodrošināšanai.


  Sīkdatņu kontrole

  Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija – www.AboutCookies.org un/vai www.youronlinechoices.com/lv/).

  Datu subjekts varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.


  Personas datu saņēmēji

  Likumā noteiktos gadījumos Kosters var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat Kosters var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

  Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.


  Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

  Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Kosters par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

  • personīgi rakstveidā iesniedzot Kosters birojā Rīgā, Šmerļa ielā - 3, LV-1006, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  • parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi administracija@kosters.lv

  Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, personas datu dzēšanu vai lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

  Kosters veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

  Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.


  Tiesības atsaukt piekrišanu

  Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi rakstveidā iesniedzot iesniegumu Kosters birojā Rīgā, Šmerļa ielā 3, LV-1006, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi administracija@kosters.lv

  Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

  Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.


  Citi noteikumi

  Kosters mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Kosters nenes atbildību.


  Izmaiņas privātuma politikā

  SIA Kosters ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā privātuma politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.koveikals.lv.

   

  Pieteikties jaunumiem